MATEMATİK ALIŞTIRMA SAYFAMIZ

Çevre Hesapları

Birinci Yirmi Soru

İkinci Yirmi Soru

Üçüncü Yirmi Soru

Dördüncü Yirmi Soru

 

ÇEVRE HESAPLAMALARI

 

1- Kenar uzunlukları 6 cm ve 7 cm olan bir dikdörtgenin çevresi, bir kenar uzunluğu 5 cm olan karenin çevresinden kaç cm daha uzundur?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

2- Bir uzun kenarı 25 cm ve çevresi 70 cm olan dikdörtgenin bir kısa kenarı kaç cm olur?

A) 5 B) 8 C) 10 D) 12

3- Bir dikdörtgenin kenarları 10 cm ve 14 cm’dir. Bu dikdörtgenin çevresi ile bir karenin çevresi birbirine eşit uzunluktadır.Bu karenin bir kenar uzunluğu kaç cm olur?

A) 10 B) 11 C) 12 D) 13

4- Bir uzun kenarı, bir kısa kenarının 2 katına eşit uzunlukta olan dikdörtgenin bir uzun kenarı 20 cm’dir. Bu dikdörtgenin çevresi kaç cm’dir?

A) 40 B) 50 C) 60 D) 70

5- Her birinin çevre uzunluğu 24 cm olan iki kare yan yana konuluyor.Meydana gelen dikdörtgenin çevresi kaç cm olur?

A) 24 B) 30 C) 36 D) 38

6- Uzun kenarı 70 m ve kısa kenarı 30 m olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin etrafına 4 sıra tel çekilecektir. Bu iş için kaç m tel gerekir?

A) 200 B) 400 C) 600 D) 800

7- Bir eşkenar üçgenle, bir karenin çevresi birbirine eşit uzunluktadır.Karenin bir kenarı 48 cm olduğuna göre, bu üçgenin bir kenarı kaç cm olur?

A) 20 B) 16 C) 15 D) 12

8- Kenar uzunlukları 50 m, 60 m ve 90 m olan üçgen şeklindeki bir tarlanın etrafına beşer m aralıklarla fidan dikilecek. Kaç fidan gerekir?

A) 43 B) 42 C) 41 D) 40

9- Bir uzun kenarı, bir kısa kenarının 4 katına eşit olan dikdörtgenin çevresi 70 cm’dir. Bu dikdörtgenin bir kısa kenarı kaç cm’dir?

A) 7 B) 10 C) 14 D) 16

10- Bir üçgenin kenarları arasında ikişer cm uzunluk farkı vardır.Çevresi 30 cm olan bu üçgenin en uzun kenarı kaç cm’dir?

A) 7 B) 10 C) 12 D) 15

                    Başa Dön

Birinci yirmi soru

 1. 27 x 45 x 75 işleminin sonucunu 2 ile bölersek kalan nedir?
 2. A + B + C < 120 işleminde, A ile gösterilen doğal sayı en çok kaç olur?
 3. Üç doğal sayının toplamı 185’dir. Bu sayıların en küçüğü 24 ise en büyüğü kaç olabilir?
 4. Rakamları toplamı 9 olan iki basamaklı en büyük ve en küçük sayıların farkı kaçtır?
 5. Aralarında onar fark bulunan 7 sayının toplamı 399’dur. Bu sayılar nedir?
 6. 32A – A54 = A67 işleminde A yerine hangi rakam gelmelidir?
 7. 42 x 62 785 işleminin sonucunu 5 ile bölersek kalan kaç olur?
 8. (18 + 27) x 3 + 77 işleminin sonucunu 5 ile bölersek kalan kaç olur?
 9. 84514 sayısından en az kaç çıkarmalıyız ki bulduğumuz sayı hem 3 ile hem de 9 ile kalansız bölünsün?
 10. 37a6 sayında “a” ile gösterilen yere hangi rakamları getirirsek 6 ile kalansız bölünen sayılar elde ederiz?
 11. Bir bölme işleminde, bölünenle bölenin toplamı 300’dür. Bölüm 5 olduğuna göre, bölünen kaçtır?
 12. Bir bölme işleminde, bölüm 12 ve bölünenle bölenin toplamı 117’dir. Buna göre bölen kaçtır?
 13. Bir bölme işleminde bölünenle bölenin toplamı 49’dur. Bölüm 6 olduğuna göre, bölünen kaçtır?
 14. 42 x 615 işleminin sonucunu 2 ile bölersek kalan kaç olur?
 15. (18 x 3) + 77 işleminin sonucunu 5 ile bölersek kalan kaç olur?
 16. Bölünen ile bölenin toplamının 345 olduğu bir bölme işleminde, bölüm 114 olduğuna göre bölünen kaçtır?
 17. N = 321 + 251 + 547 işleminde N yerine gelecek sayı nedir?
 18. a > 141 + 521 + 542 eşitsizliğine uyan en küçük “a” doğal sayısı nedir?
 19. Hangi sayıdan 38547 çıkarırsak 7852 kalır?
 20. 146 ile 111’in farkı ile toplamı arasında kaç sayı vardır?

  Başa Dön

İkinci yirmi soru

      İlk 3 soruyu şu verilere göre çözünüz:       Bir şapka : 20 YTL ;  Bir gömlek : 25 YTL   Bir çorap : 5 YTL
 1. Buna göre düzine gömlek bir düzine çoraptan ne kadar pahalıdır?
 2. Bir satıcı bunların hepsinden 4 adet aldığında kaç YTL öder?
 3. 11 gömlek fiyatına kaç tane çorap alınır?
 4. Bir çıkarma işleminde, eksilen ile çıkanın toplamı 265’tir. Fark 157 olduğuna göre, eksilen kaçtır?
 5. Bir çıkarma işleminde, eksilen ile farkın toplamı 2374’dür. Çıkan 422 olduğuna göre, fark kaçtır?
 6. Bir çıkarma işleminde eksilen ile farkın toplamı 2000’dir. Çıkan 222 olduğuna göre, fark kaçtır?
 7. Bir çıkarma işleminde, eksilen + çıkan + fark = 114 olduğuna göre, eksilen kaçtır?
 8. Bir çıkarma işleminde, eksilen ile farkın toplamı 193’tür. Çıkan 57 olduğuna göre, fark kaçtır?
 9. Bir çıkarma işleminde, eksilen + çıkan + fark = 248 olduğuna göre, eksilen kaçtır?
 10. Bir çıkarma işleminde eksilen 522 ise, eksilen+çıkan+fark işleminin sonucu nedir?
 11. 125 sayısının 12 katının 12 eksiği kaçtır?
 12. 26 ile 100 arasında 9 ile kalansız bölünebilen kaç doğal sayı vardır?
 13. ( 247 + 361 ) x 8 işlemini 5 ile bölersek kalan kaç olur?
 14. Bir bölme işleminde bölünenle bölenin toplamı 84, bölüm 8, kalan 3 olduğuna göre, bölünen kaçtır?
 15. Bir bölme işlemin bölünenle bölenin farkı 173’tür. Bölen 12, kalan 5 olduğuna göre, bölünen kaçtır?
 16. Bir bölme işleminde bölünenle bölenin toplamı 92, bölüm 22 olduğuna göre, bölünen nedir?
 17. İki sayının toplamı 70’tir. Büyük sayı, küçük sayıya bölününce, bölüm 9 olmaktadır. Bölen kaçtır?
 18. (76 x 27) x A işleminin sonucunu 5’e bölünce kalan 3 olduğuna göre, A harfiyle gösterilen sayı kaçtır?
 19. İki sayının çarpımı 588, büyük sayının küçük sayıya bölümü ise 12’dir. Büyük sayı kaçtır?
 20. (3x3) + (5x5) + 4 + ( 2x3) + (2x2x2x2x2) işleminin sonucu nedir?

  Başa Dön

Üçüncü yirmi soru

 1. Manavdan kg’mı 80 Ykr olan elmadan 2 kg, kg’mı 75 Ykr olan portakaldan 8 kg alan bir kişi toplam kaç lira öder?
 2. Çarpımları 100 olan iki doğal sayının toplamı en az kaç olur?
 3. ABC x 4 = 864 işleminde A+B+C kaçtır?
 4. 3516, 2427, 3238, 4589 sayılarından hangisi 5’e bölündüğünde kalan 2 olur?
 5. Batuhan’ın kalemlerinin yarısı kadar daha olsaydı 48 kalemi olacaktı Batuhan’ın kaç kalemi vardır?
 6. 38 542 sayısının içinde kaç tane 50 vardır?
 7. 60 000, 24 480, 7300, 6160 sayılarından hangisi 8 ile kalansız bölünebilir?
 8. Bölme işleminde, bölünenle bölenin toplamı 80’dir. Bölüm 9, olduğuna göre bölünen kaçtır?
 9. Çarpımları 1000 olan iki doğal sayının toplamı en az ve en fazla kaç olur?
 10. Manavdan kg’mı 80 Ykr olan ayvalardan 2 kg, kg’mı 85 Ykr olan portakaldan 10 kg alan bir kişi toplam kaç lira öder?
 11. (7x7) + (9x9) + 18 + (2x3) + (9x9x9x9x0) işleminin sonucu nedir?
 12. Bir çıkarma işleminde, eksilen ile çıkanın toplamı 265’tir. Fark 157 olduğuna göre, eksilen kaçtır?
 13. Bir çıkarma işleminde, eksilen ile farkın toplamı 274’dür. Çıkan 42 olduğuna göre, fark kaçtır?
 14. Bir çıkarma işleminde eksilen ile farkın toplamı 3000’dir. Çıkan 1222 olduğuna göre, fark kaçtır?
 15. 2 x ( 32 + 8 ) + 452 işleminin sonucu nedir?
 16. 35 - ( 7 + 3 ) işleminin sonucu kaçtır?
 17. Bir çıkarma işleminde eksilenle farkın toplamı 87’dir. Çıkan 17 ise fark kaçtır?
 18. Bir çıkarma işleminde çıkan 25’dir. Fark, çıkanın 2 katından 5 eksik ise eksilen kaçtır?
 19. abc üç basamaklı bir sayıdır.                     abc + abc + abc = 822 ise, a+b+c kaçtır?
 20. İki sayının farkı 65, toplamları 95’dir. Büyük sayının küçük sayıya oranı nedir?

        Başa Dön

Dördüncü Yirmi soru

 1. Bir anne ile kızının yaşlarının toplamı 42’dir. Annenin yaşı, kızının yaşının 3 katından 4 eksik olduğuna göre anne kaç yaşındadır?
 2. Toplamı 525, bölümleri 6 olan iki doğal sayıdan bölünen sayı kaçtır?
 3. CCDC ; C = 1101 ise D x C nedir?
 4. (1254-154) + (452+632) işleminin sonucu nedir?
 5. A > 1452 + 214 + 3012 eşitliğinde en küçük A doğal sayısı nedir?
 6. Üç kardeşin yaşları toplamı 47’dir. 3 yıl önce yaşları toplamı kaçtır?
 7. Bölme işleminde bölünen 73236, bölen 12 ise bölüm nedir?
 8. Bir çıkarma işleminde fark, eksilenin dörtte biri kadarsa, çıkan sayı, eksilen sayının kaçta kaçıdır?
 9. Bir bölme işleminde bölünen sayı 6018, bölen sayı 26 ise bölümle kalanın farkı kaç olur?
 10. (15+A)+8=(15+B)+12 eşitliğine göre A+B kaç olur?
 11. A < 246+128 eşitliğine uyan en büyük “A” doğal sayısı kaçtır?
 12. Bir toplama işleminde toplanan 1.terim; A=246, 2. terim 2A,           3. terim 2A-50 ise, toplam kaç eder?
 13. “50555005” sayısının okunuşu nedir?
 14. Ardışık 3 çift sayının toplamı 744’tür. Bu sayılardan ortadaki sayı kaçtır?
 15. Ardışık 5 tek sayının toplamı 1725’dir. Buna göre en küçük ile en büyük sayının toplamı nedir?
 16. 120 sayısının 1/8’i kaçtır?
 17. 120 sayısının 2/8’i nedir?
 18. 444 sayısının 3/4’ü nedir?
 19. 240 sayısının 2/6’sı nedir?
 20. 120 sayısının 7/8’i nedir?

        Başa Dön